Aura- en chakratherapie

Wat is aura- en chakratherapie?

Aura- en chakratherapie is een holistische therapie die als doel heeft de aura en chakra’s weer in optimale staat te brengen zodat het hele lichaam-geest-ziel-systeem weer in balans komt. Een aura- en chakratherapeut kan meestal energie waarnemen (zien en/of voelen) – of dit altijd al geweest was en is gebleven of door training weer ontwikkeld is maakt niet uit – waardoor hij of zij weet waar er teveel, te weinig of voldoende energie aanwezig is, blokkades zitten, energie vervuild is en dergelijke meer.

Bij aura- en chakratherapie worden energetische blokkades losgemaakt, energie afgenomen waar er teveel is en energie toegevoegd waar er te weinig is. Vervuilde chakra’s worden gezuiverd en verkeerd draaiende chakra’s (= energieverlies) draaien weer juist op het einde van de behandeling. In veel gevallen ontstaat er hierdoor een voelbare vooruitgang op lichamelijk, mentaal en emotioneel vlak of is het zelfs mogelijk dat klachten verdwijnen in sommige gevallen.

Hoeveel sessies?

Hoeveel sessies er nodig zijn voor resultaat hangt af van persoon tot persoon en van situatie tot situatie. Al na 1 sessie kan men resultaat waarnemen, maar ik werk alleen vanaf 3 opeenvolgende sessies met ongeveer een week ertussen (of 2, 3 … weken, langer dan een maand raad ik niet aan omdat er dan teveel tijd tussen zit en de werkingen elkaar niet kunnen versterken.

Verslechtering voor verbetering

Soms gebeurt het dat de situatie even verslechtert alvorens het verbetert. Dit is juist een teken dat het werkt. Er gebeurt namelijk energetisch veel, het lichaam is dit niet gewend en probeert vast te houden aan wat het al zo lang gewoon is terwijl het merkt dat het ‘nieuwe’ (oorspronkelijke dus) eigenlijk wel beter is. Na 3 sessies heeft uw lichaam het dan door en voelt u zich opeens stukken beter.

Energie is de basis

Alles is essentie energie. Het lichaam is een vastere vorm van energie. Gedachtes hebben bepaalde frequenties en zijn dus ook energie. Emoties (= energy in motion = energie in beweging) zijn ook energie die normaal gezien moeten stromen. Een blokkade bij een van deze drie zaken, is dus een energetische blokkade.

Alvorens het lichamelijk zichtbaar of merkbaar wordt, is een ziekte, ongemak, pijn, … al energetisch aanwezig. Sterker nog, een klacht of blokkade begint altijd eerst op energetisch niveau. De lichamelijke aandoening is dan een symptoom van het onderliggende energetische probleem. Als de energie niet goed zit, zullen er problemen ontstaan in het hele systeem. Denk bijvoorbeeld aan een computer, als die niet genoeg stroom krijgt, kan deze niet optimaal functioneren. Misschien werkt het koelsysteem dan niet meer, waardoor de pc oververhit raakt en trager gaat werken.

Lichaam, geest, ziel en energie beïnvloeden elkaar

Weet ook dat uw gedachtes, mindset, mentale toestand en ook uw gevoelens en emoties energie kunnen beïnvloeden – zowel positief als negatief. Maar ook energie zelf kan al deze dingen beïnvloeden. Alles is één geheel. Het een kan niet zonder het ander, het een staat niet los van het ander.

Verander uw energie, verander uw leven!

Dit wil dus ook zeggen dat u lichamelijke, geestelijke en emotionele klachten positief kan beïnvloeden met energie! Daar waar medicatie en operaties niet of nauwelijks bij blijken te helpen, kan energie wel een oplossing zijn. Kijk bijvoorbeeld naar Energy Medecine (Energetische geneeskunde), wat anno 2019 al in 50% van de ziekenhuizen in Amerika met succes wordt toegepast ter ondersteuning en bevordering van het welzijn van de patiënten. Het is een complementaire therapie.

Verloop behandeling

Bij mijn aura- en chakratherapie zet ik momenteel de basisbehandeling in, stenen, stemvorken (fonoforese) en een basis van EFT (Emotional Freedom Techniques) en TFH (Touch For Health). Ik schrijf steeds al mijn waarnemingen en bevindingen op en hou deze bij ter referentie voor de volgende sessies.

Voor wie graag wilt weten hoe de behandeling verloopt, staat hieronder in volgorde (kan gewijzigd worden naargelang de situatie) wat ik doe. Het begint met een vaststelling van uw klacht(en) en een waarneming van uw aura. U gaat na de bespreking met uw buik op de behandeltafel liggen zonder T-shirt (BH’s blijven aan).

 1. Eerst controleer ik de staat van uw chakra’s.
 2. Als er chakra’s zijn die teveel energie hebben, neem ik deze eerst weg.
 3. Vervolgens begin ik met de hands-on behandeling: u krijgt een energetische massage van de bovenbenen terwijl u op uw buik ligt.
 4. Vervolgens wordt uw sacrum gemasseerd (op uw zitvlak) en uw bikinipuntjes
 5. Daarna ga ik naast uw ruggengraat omhoog terwijl ik de facia trigger. Bij chakrapunten blijf ik langer hangen als deze uit balans zijn.
 6. Mochten er nog chakra’s zijn die uitgeput blijven, een boost nodig hebben of die geblokkeerd zijn (vanwege vervuiling), leg ik er gepaste stenen op en geef u extra energie met ofwel stemvorken op de stenen ofwel met universele energie (variant van reiki).
 7. U blijft daarna rustig liggen en genieten terwijl ik even weg ga, zodat de stenen hun werking kunnen voortzetten.
 8. Nadien kom ik terug, neem de stenen weg check nog even uw chakra’s en dan mag u op uw rug gaan liggen.
 9. Opnieuw check ik uw chakra’s, deze keer die aan de voorkant.
 10. Ik neem teveel aan energie weg en geef energie daar waar nodig, in combinatie met stenen, stemvorken en universele energie.
 11. Opnieuw blijft u even rustig liggen met de stenen op uw lichaam. Nadien check ik terug uw chakra’s.
 12. Mochten er dan nog steeds chakra’s niet genoeg energie hebben, pas ik TFH toe op de energetische punten die verbonden zijn met de betreffende chakra(‘s). Dit is al staand of al zittend op een stoel.
 13. Als ook dat nog niet voldoende is, gaat u weer even op uw rug liggen en gebruik ik een of meerdere stemvorken om deze op specifieke plaatsen op uw voeten of voorkant van uw lichaam te zetten.
 14. Hierna doe ik een laatste check van uw chakra’s en bekijk uw aura nog een keer.
 15. Ik kan u EFT aanleren en denk mee na over een gepaste affirmatie om het herstel van een klacht waar u voor kwam een boost te geven.
 16. Thuis kunt u over andere affirmaties voor uw andere klachten denken en de techniek blijven toepassen.

HSP therapeute

Vanwege mijn extreme gevoeligheid neem ik ook andere dingen waar die normaal onder de radar zouden blijven. Zo kan ik hoofdpijn krijgen als u dat zelf ook ervaart, pijn in mijn heup als u daar ook last van hebt, druk ervaren op mijn solar plexus als er bij u daar teveel energie (vast)zit, begin ik te boeren of winden te laten (alvast mijn excuses!) tijdens de behandeling als u zelf dingen aan het loslaten bent en dergelijke meer.

Heb ik een “speciale gave”?

Nu denkt u waarschijnlijk dat ik speciale gaves heb om deze therapie te kunnen geven en al die dingen te voelen. Niets is minder waar. In feite hebben wij mensen allemaal het vermogen om dit te doen, alleen zijn we het onderweg vergeten, verloren, hebben we het mogelijks verdrongen, … wat u niet benut, wordt ook niet ontwikkeld. De basis hebben we dus allemaal wel. De ene heeft gewoon meer ervaring dan de andere. Waarop jij mogelijks weer zegt: “Allemaal goed en wel, maar ik kan niet mijn eigen energie of dat van anderen beïnvloeden”. Ik kan u garanderen, iedereen kan dat en doet dat ook, alleen onbewust.

Energy flows where attention goes. [Energie gaat daar waar aandacht naartoe gaat.]

Sluit maar eens uw ogen en focus u eens op uw linker kleine teen. Opeens voelt u bewust uw linker kleine teen. Die is er altijd al geweest, maar u bent zich er niet altijd bewust van. Denk nu aan een roze olifant. Nu heeft u een beeld van een roze olifant in uw hoofd en niets anders.

Onbewust

Onbewust bent u altijd bezig met heel wat zaken. U maakt zich mogelijks zorgen om uw financiële situatie. U heeft mogelijks een lichamelijke kwaal die maar niet weg wilt. U focus ligt dan op de problemen waardoor u de oplossingen niet kunt zien.

Hoe meer u focust op de problemen, hoe groter ze worden. Door aandacht te geven aan uw problemen, geeft u ze meer energie en lost u ze niet op. Erken dat ze er zijn, aanvaardt ze en laat ze los. Uw hoofd is dan leger, waardoor u spontaan oplossingen bedenkt of aangereikt krijgt.

Bewust

U kan het ook aan de positieve kant bekijken. Wanneer u zich bewust op iets focust, iets wat u graag wilt – een reis, voor uw examen slagen of uw diploma halen, dat mooie maar dure servies, … – dan geeft u energie aan die zaken, waardoor u ook die reis kan maken, dat diploma behaalt of dat mooie servies eindelijk kan kopen. Het is dan wel zo dat u positieve energie stuurt zoals ‘ik kan op reis / ik kan mijn diploma halen / ik kan dat servies betalen’ en niet ‘er zal wel iets tussenkomen / ik ben niet slim genoeg / ik heb geen geld’.

The man who says he can, and the man who says he can not… are both correct. – Confucius [De persoon die denkt dat hij het kan en de persoon die denkt dat hij het niet kan, hebben allebei gelijk.]

Waar u aandacht aan geeft, krijgt meer energie, ook negatieve zaken. Vraag en het wordt gegeven. Dit is nogal simpel en kort door de bocht uitgelegd, maar daar komt het wel op neer. Iedereen werkt dus met energie, maar meestal onbewust. Het is daarom de sleutel om u bewust te worden waar u zich nu nog onbewust van bent.

We beïnvloeden elkaar

In interactie met elkaar, of zelfs twee volledige onbekende mensen die elkaar tegenkomen, kruisen, naast elkaar gaan zitten wisselen energie uit. U voelt zich goed, slecht of neutraal in het bijzijn van die persoon. Bij sommige mensen blijft u liever uit de buurt, bij anderen kunt u wel uren bij elkaar zitten en uzelf goed voelen ook al kent u ze niet, heeft u ze alleen maar even gezien of bent u er even dichterbij geweest.

Hoogsensitieve personen hebben hier nog het meeste ‘last’ van: ze nemen alles op en voelen wat de andere persoon ook voelt. Is de andere verdrietig, voelt de HSP’er zich ook opeens verdrietig. Dat is handig empathie- en (h)erkenningsgewijs, maar het zuigt u leeg en het weegt op den duur zwaar door als u niet weet hoe deze zaken weer van uzelf af te werpen.

“Stralen” en reflectie

Voor mensen die niet hoogsensitief zijn is het volgende nog wel herkenbaar. Men zegt soms “die persoon straalt gewoon negativiteit uit” of juist “deze persoon straalt kalmte en rust uit”. Dat is de energie die u oppikt. Het gebeurt ook wel eens dat u iemand ontmoet en onmiddellijk “klikt” het. Dan zit u letterlijk en figuurlijk op dezelfde golflengte (frequentie = trilling = energie). Hierbij is de volgende zegswijze van toepassing:

Your vibe attracts your tribe.

Dat is trouwens ook een stukje van de Wet van Aantrekkingskracht. En wat u uitstraalt, krijgt u terug. Uw vibe is er gewoon, die zendt u altijd uit. Wat u terugkrijgt, is een reflectie van uw eigen energie. Dat is met alles in het leven zo. Uw vibe komt trouwens van binnenuit. Vandaar ook:

As within, so without.

Wat u ziet in de buitenwereld, is een deel van uzelf. Als bepaalde negatieve kenmerken van een ander bij u opvallen (beter nog: u ergert zich eraan), is dat een teken dat er diep in uzelf hetzelfde of een gelijkaardig kenmerk aanwezig is wat u niet durft of wilt aanzien of accepteren. De wereld is een spiegel die u uitnodigt om uzelf volledig te zien en te leren aanvaarden.

Neem jij de uitnodiging aan, of loopt u liever van uzelf weg? De keuze is aan u, maar weet dat waar u ook van wegloopt, het zal u ooit wel weer inhalen en dan kunt u er maar beter op voorbereid zijn, want het wordt alleen maar groter en zwaarder. Aura- en chakratherapie is een mooi hulpmiddel om stap voor stap weer dichter bij en tot uzelf te komen, om weer of meer balans in uw welzijn en leven te krijgen en om zaken te beginnen loslaten zodat u weer (beter) vooruit kan.

Disclaimer

Een aura- en chakratherapie is geen vervanging voor een reguliere medische behandeling. Raadpleeg indien nodig een arts. U bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het welzijn van uw lichaam, geest en ziel.

Veel liefs,
Munira