Energy Medicine

Wat is Energy Medicine / Energetische Geneeskunde?

Energetische Geneeskunde of ook Energetische Therapie is therapie die de energieën van het lichaam, de geest en de ziel weer in hun natuurlijke balans brengen zodat deze zich weer herstellen en helen. Energie heelt namelijk en zo worden ook de energiesystemen geheeld, dat is de basis van ons zelfhelend vermogen. Dankzij het geven en activeren van helende energie kunnen we verstoorde, verzwakte of geblokkeerde energie herstellen.

De energieën van het lichaam omvatten de elektrische, elektromagnetische en elektrochemische energieën, waarvan de wetenschap erkent dat ze betrokken zijn bij elke lichaamsfunctie. Ze omvatten ook de eerder subtiele energieën (zoals de chakra’s en meridianen) waarvan de aloude helings- en spirituele tradities erkennen dat ze het fysieke lichaam voorzien van zowel de levensgevende kracht als van de onzichtbare infrastructuur ervan. (Vrij vertaald vanuit deze bron)

Image by John Hain from Pixabay

Energy medicine is the art and science of assessing and harmonizing the body’s energies to maximize one’s own or another’s well-being. (Bron)

[Energetische Geneeskunde is de kunst en wetenschap van
het bevorderen van fysieke, psychologische en spirituele gezondheid en welzijn.]

Energy Medicine brings you vitality when you are drained, health when you are ill, and joy when you are down.  (Bron)

[Eenergetische Geneeskunde geeft je vitaliteit als je leeggezogen bent, gezondheid wanneer je ziek bent en vreugde als je droef bent.]

– Donna Eden

​Energetische Geneeskunde ontwaakt de energieën die veerkrachtigheid, vreugde en enthousiasme in uw leven brengen – en meer vitaliteit aan uw lichaam, geest en ziel. Uw energieën in balans brengen, brengt ook de chemie van uw lichaam in balans, het reguleert uw hormonen, het helpt u om zich beter te voelen en om beter na te denken. Het wordt het zelfzorg- en ontwikkelingspad van de toekomst genoemd, maar het geeft u NU al de kracht om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan en erin te groeien en bloeien. (Vrije vertaling vanuit deze bron)

Wat is Energetische Geneeskunde niet?

(Vrije vertaling vanuit deze bron)

Energetische Geneeskunde is geen specifiek genezingssysteem, maar het overkoepelt alle therapievormen die werken met energie, waaronder Healing Touch en Eden Energy Medecine. Het is een nieuw veld dat wel diepe wortels heeft in oude wijsheden (o.a. traditionele Chinese geneeskunde, Ayurveda en inzichten van oude natuurvolkeren die veel meer in harmonie leven met de natuur).

Eden Energy Medicine stelt geen diagnose en geneest ook geen ziektes van het lichaam of de geest, alhoewel het een complementaire therapie is voor praktijken die dit wel doen.

Eden Energy Medecine beoefenaars krijgen uitgebreide training en hun ervaring als beoefenaars is gecontroleerd. Toch zijn noch energetische geneeskunde, noch Eden Energy Medecine gereguleerd door overheidsinstanties in de Verenigde Staten op dit moment.

Alles is energie

In wezen zijn we allemaal energie. Als we ziek zijn, is dat omdat onze energie niet stroomt zoals het moet. Alles is eerst waarneembaar in de energie, pas na langere tijd manifesteert het zich in ons lichaam-geest-zielsysteem. Eens de energie weer vrij kan stromen zoals het hoort, geneest ook het lichaam, de geest en de ziel.

Men kan ziektes ontdekken door de geblokkeerde of verkeerd stromende energieën te voelen of te zien. Door deze energieën weer in balans te brengen, kan het genezingsproces op gang worden gebracht, of zelfs versneld worden. Dit is hoe men vroeger omging met ziektes, zowel van lichamelijke, geestelijke aard of van de ziel.

In every culture and in every medical tradition before ours, healing was accomplished by moving energy. (Bron)

– Albert Szent-Györgyi, MD Nobel Laureate in Medicine

Onze voorouders zagen en voelden de energieën aan, de traditionele volkeren die op dit moment nog bestaan hebben dit vermogen nog steeds. Moderne wetenschappen zoals o.a. de kwantumfysica, psycho-neuro-immunologie etc. bevestigen dat de technieken en inzichten van deze oude culturen onmiskenbaar een positieve invloed hebben. Ook wij kunnen deze ‘verloren’ gegane kennis en kunde opnieuw opdoen en ontwikkelen, mits enige oefening en doorzettingsvermogen. Maar men hoeft niet per se energie te zien of te voelen om er mee bezig te zijn en de vruchten ervan te plukken. Het wordt ook steeds meer bewezen dat onze gezondheid, weerbaarheid en ons energetisch niveau verbeteren als er met de energiën van het lichaam gewerkt wordt.

Energetische Geneeskunde Definities

Rechter hersenhelft definitie (gevoelsmatig)

Energie is de magie van je lichaam! Het is je levenskracht. Hou je het gezond, dan houdt het jou ook gezond. Wanneer je ziek of droef bent, voelt het goed om je energieën te veranderen. Als je zorg draagt voor deze onzichtbare energieën, gaat je hart zingen en zijn je cellen blij! (Vrije vertaling vanuit deze bron)

– Donna Eden

Linker hersenhelft definitie (rationeel)

De vertrekbasis van de conventionele geneeskunde focust op de biochemie van de cellen, weefsels en organen. De vertrekbasis van Energetische Geneeskunde focust op de energievelden van het lichaam die de groei en het herstel van cellen, weefsels en organen organiseren en controleren. Het veranderen van verstoorde energiepatronen is mogelijk de efficiëntste, minst invasieve manier om de vitaliteit van organen, cellen en de psyche te verbeteren. (Vrije vertaling vanuit deze bron)

– David Feinstein, Ph.D.

Top 4 Vragen over Energetische Geneeskunde

(Vrije vertaling vanuit deze bron)

Hoe wordt Energetische Geneeskunde toegepast?

Energetische Geneeskunde gebruikt technieken van aloude tradities zoals acupunctuur, yoga, kinesiologie en qi gong. Flow, balans en harmonie kunnen niet-invasief worden hersteld en in stand gehouden worden in een energetisch systeem door specifieke energetische punten (acupunten) op de huid aan te tikken, te masseren, erin te knijpen, eraan te draaien of ze te verbinden; door met de hand over de huid te gaan of te wervelen langs specifieke energetische paden; door oefeningen te doen of houdingen aan te nemen die ontworpen zijn voor specifieke energetische effecten; door met de geest heel bewust en doelgericht de specifieke energieën te bewegen; en/of door een ruimte te omgeven met helende energieën.

Hoe werkt het?

Energetische Geneeskunde erkent energie als een vitale, levende, bewegende kracht die veel invloed heeft op gezondheid en geluk.

Om een stralende gezondheid te onderhouden, moeten de energieën van het lichaam:

 • Bewegen en ruimte hebben om te bewegen. Energieën kunnen geblokkeerd raken door afvalstoffen, spier- en andere vernauwingen, langdurige stress, of door tussenkomst van andere energieën.
 • Bewegen in specifieke patronen. Over het algemeen genomen in harmonie met de fysieke structuren en functies die door de energieën worden geanimeerd en ondersteund.
 • Elkaar kruisen. Op elk niveau, van microniveau van de dubbele helix van het DNA tot het macroniveau waar de linker hersenhelft de rechterkant van het lichaam controleert en de rechterhelft de linkerkant van het lichaam.
 • Een balans bewaren met andere energieën. De energieën kunnen hun natuurlijke balans verliezen door langdurige stress of andere toestanden die specifieke energiesystemen in een overlevingsmodus houden.
 • Omgekeerd kunnen overeenstemmende verstoringen in de energieën geïdentificeerd en behandeld worden wanneer het lichaam niet gezond is.

Is Energy Medicine spiritueel?

Als u kennis maakt met de wereld van de subtiele energieën van uw lichaam, is dit de brug naar een gebied van uw diepste spirituele roepingen en uw eeuwige wezenlijkheid. Ook al is er geen enkele specifieke of eigen geloofssysteem, aanhang of religieuze overtuiging verbonden met Energetische Geneeskunde, zijn er toch veel mensen die vinden dat energetisch werk raakvlakken heeft met het zielen- en geestenrijk.

Kan iedereen dit?

Zeker weten! Het is uw geboorterecht om met uw energieën te werken! Onder de Energetische Geneeskunde studenten zitten:

 • Gewone mensen zonder enige ervaring in zelfheling of het helen van anderen.
 • Iedereen die wilt leren om zijn of haar energieën aan te spreken voor hun gezondheid en vitaliteit
 • Mensen die technieken willen leren om zichzelf, hun familie of een goede vriend te helpen
 • Massagetherapeuten, verpleegkundigen, acupuncteurs, dokters en anderen in de gezondheidszorg die hun opleiding willen aanvullen en verbeteren.
 • Professionelen in de gezondheidszorg die zoeken naar cursussen die permanente educatie bieden.
 • Mensen van alle leeftijden en vanuit alle lagen van de maatschappij die een carrière in Energetische Geneeskunde willen.

Eden Energy Medicine

Gebaseerd op tekst van deze bron.

Eden Energy Medecine (EEM) is één van de therapievormen binnen de grote noemer van Energetische Geneeskunde. De grondlegster is Donna Eden. Zij kan zelf 9 subtiele energiesystemen in het lichaam waarnemen, waaronder ook de 3 bekendste: aura, chakra’s en meridianen.

Een van de lagen van het aura is het energielichaam. Dat is de blauwdruk van uw fysieke lichaam waarin toekomstige lichamelijke klachten al kunnen gezien worden alvorens ze fysiek manifesteren omdat ze eerst energetisch worden geuit. Ook klachten die al aanwezig zijn, zijn hierin te zien. Andersom geldt het ook: klachten die fysiek al gemanifesteerd zijn, kunnen verminderen tot weggaan door het veranderen van de energie. Hoe sterker ons energieveld (aura), hoe minder hinder we ondervinden van buitenaf, waar ook ons immuunsysteem wel bij vaart en ook wijzelf minder vatbaar zijn voor stress.

Donna Eden gebruikt kinesiologische spiertesten om vast te stellen waar er een disbalans is in het energetische systeem. Zo leert ze anderen ook om te werken met de subtiele energieën van het lichaam. EEM werkt dus met deze energiesystemen om klachten te behandelen of te voorkomen.

Donna Eden is ervan overtuigd dat we allemaal helers zijn, we zijn het alleen onderweg vergeten. We kunnen altijd weer deze krachten herontdekken door er contact mee te maken. Dankzij de simpele, dagelijks toepasbare oefeningen en technieken leert u uw eigen energieën weer (her)kennen en ermee werken. Op die manier verhoogt je vitaliteit, net als je gezondheid en geestkracht. Tegelijkertijd leer je energieverstoringen herkennen en corrigeren die je tegenhouden om gezond en op uw beste te zijn.

​EEM mag door iedereen worden toegepast, of u nu gezond en vitaal bent (ter preventie van klachten en behoud van vitaliteit) of dat u ernstig ziek bent (ter verlichting van symptomen of om het helingsproces te ondersteunen). Er zijn dus geen contra-indicaties.

Disclaimer

Ikzelf ben geen gecertificeerd EEM beoefenaar, maar heb wel de cursus Energy Medecine van Donna Eden op Mindvalley gevolgd waarbij ik al een brede basiskennis en -ervaring heb mogen opdoen. Later wil ik zeker nog de volledige opleiding volgen tot gecertificeerd beoefenaar.

Energy Medecine is geen vervanging voor een reguliere medische behandeling. Raadpleeg indien nodig een arts. U bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het welzijn van uw lichaam, geest en ziel.

Veel liefs en hopelijk tot binnenkort in mijn praktijk!
Munira