Fonoforese

Wat is Fonoforese?

Fonoforese is een holistische therapie onder de noemer ‘soundhealing’: deze behandelingsvorm maakt gebruik van bepaalde frequenties om blokkades op te ruimen, chakra’s te stimuleren en in balans te brengen. Door de juiste frequenties toe te passen, wordt het natuurlijk evenwicht in zowel de cellen als de organen hersteld.

Fonoforese wordt ook wel toonpunctuur, stemvorktherapie of trillingsgeneeskunde genoemd. Men kan het vergelijken met acupunctuur, maar fonoforese is in principe volledig pijnloos. Men kan de golven door het hele lichaam voelen stromen, soms alleen terplekke of soms helemaal niets. Elks van deze ervaringen is helemaal prima. Het is niet omdat men iets niet voelt, dat het niet werkt.

Deze therapievorm (re)activeert het zelfhelend vermogen van het lichaam. Dat gebeurt dmv het aanslaan van stemvorken met een specifieke frequentie en deze op specifieke plekken op het lichaam te plaatsen. Het vertrekt namelijk vanuit de idee dat alles trilling is. Zie verder voor meer uitleg hieromtrent.

De stemvorken die ik gebruik in mijn praktijk is de 7-delige chakraset / planetenset van Meinl Sonic Energy + 1 extra (Levensbloem):

 • Levensbloem*: 128 Hz – universele helende energie
 • Wortelchakra / Synodische dag: 194.18 Hz (G3)  – overleving
 • Sacraalchakra / Synodische maan: 210.42 Hz (G#3) – sexualiteit
 • Solarplexus chakra / Zon: 126.22 Hz (B2) – kracht
 • Hartchakra / Aarde: 136.10 Hz (C#3) – liefde
 • Keelchakra / Mercurius: 141.27 Hz (C#3) – communicatie
 • Derde oog chakra / Venus: 221.23 Hz (A3) – intuïtie
 • Kruinchakra /  Platonisch jaar: 172.06 Hz (F3) – spiritualiteit

*Zie verderop voor een afbeelding van dit patroon / grafische weergave van deze frequentie.

Deze therapievorm is relatief jong, maar is er wel een die het lichaam, de geest en de ziel respecteert, wat ook de bedoeling is van een holistische benadering. We kunnen hiermee ons eigen welzijn en dat van anderen herstellen.

Waar kan fonoforese bij helpen?

Men kan fonoforese inzetten bij uiteenlopende klachten, zowel lichamelijk, geestelijk als emotioneel. De trillingen van de stemvorken doen meer dan alleen maar de chakra’s en energieën aanvullen. Ze triggeren het zenuwstelsel voor doorbloeding, breken kalkafzettingen af via voetreflexpunten, bevorderen celvernieuwing, … Hieronder staan maar enkele voorbeelden ter illustratie:

 • (Chronische) vermoeidheid
 • Hoofdpijn
 • Verslavingen
 • Allergieën
 • Concentratiestoornis
 • Depressie
 • Angsten
 • Hormonale klachten
 • Slaapstoornis
 • Ischias
 • zenuwstelsel problemen
 • Traumaverwerking

Wat zijn trillingen?

Alles is in essentie trilling, frequentie en energie. Nikola Tesla wist dit ook al:

If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.

Als je de geheimen van het universum wilt vinden, denk dan in termen van energie, frequentie en trilling.

Heel het universum bestaat uit trillingen. Ook wijzelf en alles om ons heen dat we kunnen waarnemen. Wat wij als ‘vaste materie’ beschouwen, is in feite op atoomniveau toch in beweging. In de quantumfysica bestaat materie haast niet:

“[…] if the nucleus was expanded to the size of a marble, the outer edge of the atom would be nearly a football field away.” (bron)

Als de kern van een atoom zo groot zou zijn als een knikker, dan zou de buitenste rand van de atoom zover verwijderd zijn als een voetbalveld.

=> Er zit ‘niets’ tussen de kern en de buitenste rand van de atoom, behalve de elektronen dan. Heel veel ruimte dus. En de elektronen zijn constant in beweging, aan het ‘trillen’. De atoom trilt zelf ook. Hoe sneller de trilling, hoe warmer iets is, wrijving met andere atomen maakt namelijk hitte aan.

Alles in ons heelal bestaat dus uit trillingen. Ook wijzelf en alles om ons heen, hoewel wij en dit alles heel solide eruit ziet, is er constant beweging en dus trilling op atoomniveau. Trillingen zijn ook stralingen, zoals röntgenstralen, elektriciteit, zonnestralen of zelfs de stralingen van zendmasten.

Vergelijking met golven

Trillingen zijn in feite golfbewegingen. Dat kan u zich voorstellen als de golven op de zee. Als men een zijdoorsnede pakt en op 1 verticale as de hoogte van het water volgt, gaat het ‘contactpunt’ van het water met de as op en neer. De golven (de energie) gaan ook van links naar rechts, maar de watermolecules blijven op dezelfde verticale as terplekke omhoog en omlaag (ooit nog geleerd bij fysica in het middelbaar, verbeter me als dit niet (meer) correct is). De golven kunnen hoger of lager gaan dan ‘gemiddeld’, maar ze kunnen ook sneller of trager van links naar rechts gaan.

Hoe sneller de golven elkaar opvolgen op die ene verticale as, hoe hoger de frequentie (= hoe vaak iets voorkomt/gebeurt, …). Bij geluid is dit de toonhoogte: hoe hoger de frequentie, hoe hoger de toon. Hoe hoger de golven zijn, hoe krachtiger de energie is. Bij geluid is dit de geluidssterkte: hoe hoger de golven, hoe luider het geluid.

Waarneming van trillingen

Een andere trilling – en dus frequentie – geeft een andere energie en bijgevolg ook een ander resultaat, of we dat nu kunnen zien (kleuren, materie, …), horen (geluid, muziek, … ), voelen (materie, trilling van lichaam of gebouw tijdens de ‘beat’ of boringen, gevoelens en emoties …) of niet. Als we het kunnen waarnemen, dan betekent dat de trillingen in het frequentiebereik liggen van ons zicht, gehoor en vermogen om te voelen.

Kleuren en geluid

Besef dat wij mensen maar een beperkte waarneming hebben op al deze vlakken. Het menselijk gehoor reikt van 18Hz tot 18.000Hz, maar daarbuiten bestaan er nog veel meer frequenties. Ook het ‘zichtbare spectrum’ bestaat alleen maar uit elektromagnetische straling dat wij mensen kunnen zien: het zichtbare licht. Daarbuiten bestaat nog een heel arsenaal aan elektromagnetische straling die we niet kunnen waarnemen.

Onze wereld omvat dus veel meer dan alleen de zaken die wij mensen actief kunnen waarnemen. Katten en honden horen en zien namelijk (ook) andere frequenties! Denk aan het hondenfluitje dat zulke hoge tonen produceert dat wij het niet kunnen horen, maar onze trouwe viervoeters komen ons dan wel rennend tegemoet. Slangen kunnen infrarood licht waarnemen (onder ons zichtspectrum) en vele dieren, zoals katten, kunnen ultraviolet licht waarnemen (boven ons zichtspectrum). Dat laatste verklaart ook waarom onze geliefde mini-killermachines en trouwe viervoeters soms dingen lijken te zien die ‘niet bestaan’ (= voor ons althans niet zichtbaar).

Ons denken, voelen en handelen worden zelf beïnvloed door woorden, klanken, geluiden, muziek, vibraties, kleuren en geuren. Het is zelfs al talloze keren bewezen in de moderne wetenschap dat hoorbare en niet hoorbare frequenties ons en onze omgeving beïnvloeden.

Aangezien wij zelf (en alles om ons heen) trillen op atoom niveau, kan men zeggen dat we opgebouwd zijn uit klank. Al zo’n 2500 jaar geleden zei Pythagoras dat een steen bevroren muziek is. Dit is iets wat de moderne wetenschap nu pas ontdekt: frequentiepatronen scheppen vormen. Muziek en klanken scheppen vorm.

Dit kan men nu zelfs zien dankzij cymatics: men legt zand, granen, korrels, … op een plaat die kan vibreren en men speelt bepaalde noten of frequenties. Hierbij is de bron van het geluid verbonden met de plaat, zodat deze mee kan trillen. Het zand (of de andere soorten) vormt dan op de plaat patronen die gaan van chaotisch, onherkenbaar, tot symmetrisch en harmonieus. De symmetische en harmonieuze patronen zijn het resultaat van natuurlijk voorkomende frequenties die meestal ook helend zijn.

Image by Doreen Sawitza from Pixabay

Zo ziet het patroon van de frequentie van de Levensbloemstemvork (128 Hz) er uit zoals hier links.

Dit patroon is al eeuwen oud en al even lang bekend. De oudere volkeren wisten dus toen al af van wat trillingen, frequentie en energieën deden en wat hun effecten waren. Even om over na te denken…

Materie

Materie heeft dus ook telkens een bepaalde frequentie. Zo heeft een appel een andere trillingsfrequentie dan een peer, net zoals een paard op een andere trillingsfrequentie zit dan een hond. Anders zou de peer zich manifesteren als een appel en de hond als een paard. De aarde, de zon, de maan en de andere planeten hebben ook hun specifieke frequentie. Deze is men te weten gekomen door frequenties te sturen naar de betreffende hemellichamen, degene die terugkwamen, zijn de frequenties waarop die planeten resoneren.

Emoties en gevoelens

Emoties (= energy in motion = energie in beweging) en gevoelens hebben ook hun eigen typische frequentie en energie. Men voelt zich goed als men blij is, enthousiast bent over iets, van iets houdt etc. Maar als men zich schuldig voelt over iets, of men zich ergens voor schaamt, wie weet wel kwaad bent om iets, dat voelt dan weer niet goed. Dat komt omdat deze laatsten lage-frequentie-emoties zijn en de eersten hoge-frequentie-emoties. U kan het in de onderstaande afbeelding zien:

Frequenties emoties

Cellen, organen, …

Ons lichaam, onze weefsels, organen, aura en chakra’s hebben zo ook hun eigen trillingsfrequentie. Het is ook niet voor niets dat er in de Chinese geneeskunde een link is tussen de organen en bepaalde emoties. Zo hebben de lever en galblaas met kwaadheid en frustratie te maken. Denk ook aan onze wijze spreekwoorden (die zijn er niet voor niets!): iets op je lever hebben en je gal spuwen.

De chakra’s volgen trouwens ook mooi de kleuren van bovenstaande afbeelding, van onder (stuitje) naar boven (kruin): rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, paars/wit. De eerste chakra heeft ook de laagste frequentie, deze vibreert optimaal gezien met de frequentie van de aarde, zodat u ook goed geaard bent. De laatste chakra heeft de hoogste trilling en is eerder ‘zweverig’ om het even zo te noemen. Voor een goede balans, bent u idealiter goed geaard (stevig in uw schoenen staan/met beide voeten op de grond blijven/innerlijke veiligheid/…), maar heeft u ook een goed ontwikkelde kruinchakra (intuïtie/spiritualiteit/…).

Image by mohamed Hassan from Pixabay

Werking van trillingen

Trillingen worden doorgegeven door een medium. Dat kan het luchtledige zijn (het heelal) of materie zoals water, hout, … Water geleidt trillingen enorm goed en aangezien het menselijk lichaam voor meer dan 70% uit water bestaat, is dat een perfect resonantie-instrument. Dankzij ons waterrijke lichaam kunnen trillingen zich dus heel snel door het lichaam verplaatsen. Buiten het water zijn ook onze botten goede geleiders voor trillingen in het lichaam. Als we een stemvork op het bekken plaatsen, bereiken we niet alleen het hele bekken, maar ook de organen daarbinnen.

Dagelijks krijgt ons lichaam heel wat trillingsfequenties te verwerken. Helaas kunnen sommige daarvan – die o.a. worden voortgebracht door machines en apparaten in onze omgeving –een disbalans creëren in ons lichaam. Zo hebben röntgenstralen een gekend negatief effect op onze gezondheid.

Er zijn ook andere trillingen, veelal natuurlijke trillingen, die ons welzijn juist verhogen. Een kabbelend beekje brengt bijvoorbeeld geluidsgolven voort die een herstellend effect hebben op ons. Er bestaan ook oerfrequenties, welke een onmiskenbare verbinding hebben met de natuur, de kosmos en het leven op aarde.

Zo heeft onderzoek aangetoond dat klassieke muziek zenuwachtigheid tot zelfs agressie uitlokt, terwijl metal muziek het systeem net kalmeert. De zware bass- of drumbeat van de muziek beïnvloedt het hartritme. Zelf krijg ik haast hartkloppingen als de beat iets te snel gaat (iets sneller dan mijn eigen hartritme) en wordt ik daar ook zenuwachtig of ambetant van. Let er bij uzelf maar eens op de volgende keer dat u op een festival zit.

Er is al heel wat onderzoek gedaan naar de manier waarop bepaalde frequenties invloed hebben op de mens en zijn omgeving. Daaruit en ook vanuit ervaring heeft men nauwkeurig kunnen beschrijven hoe deze herstel, harmonie en een gezonde resonantie kunnen verwezenlijken. De fonoforese-behandeling zet juist deze specifieke frequenties in.

Het mag dus duidelijk zijn dat trillingen ons hele systeem kunnen beïnvloeden.

Werking van stemvorken

De stemvorken maken gebruik van de oerfrequenties. Zo zijn er drie soorten stemvorken:

 1. stemvorken die gebruik maken van de frequenties uit de (muziek)geschiedenis,
 2. stemvorken met frequenties die wiskundig berekend zijn en
 3. stemvorken die frequenties hebben die zijn afgeleid van natuurkundige verschijnselen.

Image by mohamed Hassan from Pixabay

De trillingen verplaatsen zich via het water in het lichaam, zo krijgt u dus een innerlijke massage. U kunt zich niet verzetten of geen spieren vasthouden bij deze massage, waardoor het effect intenser is dan bij een gewone massage. U kan een fonoforese-behandeling daarom vergelijken met een diepe massage. De verschillen met deze laatste zijn:

 1. het werkt met stemvorken
 2. u  hoeft zich niet uit te kleden (plaatsing bovenop uw kleding en meridiaanpunten)
 3. het werkt tot op celniveau
 4. het blijft zelfs tot 3 dagen nadien doorwerken
 5. zacht maar intens

De trillingen van de stemvorken gaan zacht door uw lichaam heen en herstellen daarbij het natuurlijk evenwicht in de organen en cellen. Aangezien de stemvorken voor de fonoforese ook hun eigen trillingsfrequentie hebben, hebben ze elks een ander, eigen effect op uw lichaam, cellen, weefsels, organen, chakra’s en aura.

Het kan gebeuren dat de trilling van een orgaan, weefsel, chakra, … stagneert. Daar kunnen de stemvorken bij helpen. De trillingen ervan gaan op zachte manier door de weefsels en organen van het lichaam heen, waardoor trillingen van bijvoorbeeld het betreffende orgaan opnieuw in beweging gebracht worden en het orgaan opnieuw de frequentie krijgt die het heeft als het gezond is.

De meridianen (= de energiebanen) kunnen ook ‘verstopt’ raken. Als de energie niet meer vlot kan doorstromen, merkt u dit ook in uw lichaam. Elke spier is verbonden met een bepaalde meridiaan en elke meridiaan is ook verbonden met bepaalde organen. Als de energie niet meer stroomt in de meridianen, krijgen de spieren en/of de organen niet meer genoeg ‘juice’ en gaat de spier verkrampen, vast zitten of gaat het orgaan langzaam maar zeker achteruit. Het kan dan zijn werk niet meer optimaal doen en dat heeft op zijn beurt weer invloed op uw metabolisme, het verwerken van afvalstoffen, uw energiepijl, uw algeheel welzijn.

Het lichaam heeft een zelfhelend vermogen, maar het kan gebeuren dat dit wordt vertraagd, tegengehouden of stopgezet. Dit kan echter opnieuw worden geactiveerd als we de juiste frequenties gericht inzetten, bijvoorbeeld door de trilling van het lichaam en de organen te verhogen. Dit is mogelijk door middel van de stemvorken. Uiteindelijk zorgt de fonoforesetherapie ervoor dat er blokkades worden opgeruimd en ziektes opgelost worden.

Omdat fonoforese met trillingen werkt die zich voortbewegen via de meridiaanpunten, de verschillende lagen van het aura en de chakra’s, kan deze therapie alle gebieden van het lichaam benaderen en stimuleren. Daarnaast kunnen ook pijnpunten rechtstreeks behandeld worden.

Pijn hoeft niet altijd fysiek te zijn, maar zelfs fysieke pijn kan door onderliggende beperkende overtuigingen veroorzaakt zijn. De trillingen van de fonoforese-behandeling kunnen deze overtuigingen ook aanpakken. Door daar dieper op in te gaan, blijven de klachten die men ervaart ook weg na enkele behandelingen.

Kortom

Een fonoforesebehandeling is:

 • zeer aangenaam
 • ontspannend
 • zachte therapie
 • dagen nadien nog steeds werkzaam

Fonoforese in mijn praktijk

Ik maak gebruik van de stemvorken tijdens trajecten in combinatie met andere therapievormen (basisbehandeling aura- en chakratherapie, EFT (basis), Touch for Health (basis), stenen, … ).

Maar u kunt bij mij ook terecht voor pure, volledige of verkorte fonoforesebehandelingen. Zoals bij elke therapie zijn ook voor de pure fonoforesebehandelingen zeker 3 sessies (met ongeveer een week tussen) nodig om significant resultaat te boeken.

Het gebeurt ook wel dat er eerst wat verslechtering plaatsvindt waarbij vervolgens bij de 3e sessie een doorbraak gebeurt. Schrik dus niet als het de eerste keren minder goed gaat, dat is teken dat het werkt, dat er iets aan het veranderen of aan het loskomen is. Hou dus vol tot we zeker de derde sessie hebben gehad.

Tijdens trajecten

Bij een sessie tijdens een traject of door het hele traject heen kan ik gebruik maken van een of meerdere stemvorken. Of ik ze gebruik, hangt af van wat er nodig is of wat een meerwaarde kan zijn voor u op dat moment. Het is dus niet gegarandeerd dat ik de stemvorken inzet tijdens een of alle sessies. Geniet er maar van als de kans zich voordoet!

Fonoforesebehandelingen

Ik bied ook 2 verschillende fonoforesebehandelingen aan:

 1. Volledige fonoforesebehandeling (1 sessie = +/- 2u excl. intake)
  • 1e keer met intake €100
  • volgende behandelingen €90 per sessie
 2. Verkorte fonoforesebehandeling (1 sessie = +/- 1u, excl. intake)
  • 1e keer met intake €60
  • volgende behandelingen €45 per sessie

De verkorte behandeling is er voor zij die niet de tijd of het geld hebben voor een volledige fonoforesebehandeling te ondergaan. U kan ook eerst ‘proeven’ van een fonoforesebehandeling met de verkorte versie, maar weet wel dat er ook hier zeker 3 behandelingen nodig zijn voor echte (en blijvende) verandering voor uw klacht te ondervinden.

Verloop behandeling

Eerst is er een kort gesprek, zoals bij elke andere therapie en u gaat dan op de behandeltafel liggen. U kan de behandeling ervaren zoals een zachte, diepgaande en ontspannende massage. U hoeft zich nergens zorgen om te maken. Het is namelijk veilig om energetische punten in het lichaam te stimuleren. Het geeft trouwens ook een bijzonder goed resultaat.

Disclaimer

Een toonpunctuur- of fonoforesebehandeling is geen vervanging voor een reguliere medische behandeling. Raadpleeg indien nodig een arts. U bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het welzijn van uw lichaam, geest en ziel.

Veel liefs en hopelijk zie ik u binnenkort in mijn praktijk!
Munira

1 gedachte over “Fonoforese

Reacties zijn gesloten.